prezentacje multimedialne

Jeste¶my współtwórcami - w ramach współpracy z wrocławsk± firm± Magit - rozbudowanych prezentacji multimedialnych na CD m.in. dla:

prezentacja Belweder
Wydawnictwa MAK i Kancelarii Prezydenta RP...

prezentacja Koło
Sanitec Koło S.A. ...

prezentacja Expo
Sanitec Koło S.A. ...

prezentacja Opoczno
Opoczno S.A.

... oraz wielu mniejszych wydawnictw na CD.

<< powrót