HydrusBudowa autostrady A4 na odcinku Jędrzychowice - Bolesławiec

12.04.2007 23.05.2007 26.07.2007 22.08.2007 29.05.2008
Przesieczany
10,9 km
WD-13
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w poprzek autostrady na północ Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w poprzek autostrady na północ
Przesieczany
10,9 km
WD-13
widok w kierunku Jędrzychowic
Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w kierunku Jędrzychowic
Przesieczany
10,9 km
WD-13
widok w kierunku Bolesławca
Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w kierunku Bolesławca
Przesieczany
10,9 km
WD-13
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w poprzek autostrady na południe Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w poprzek autostrady na południe Budowa autostrady A4 - Przesieczany; widok w poprzek autostrady na południe
Strzelno
14,0 km
WA-14
widok w kierunku Jędrzychowic
Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w kierunku Jędrzychowic
Strzelno
14,0 km
WA-14
widok w kierunku Bolesławca, na MA-15
Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w kierunku Bolesławca
Strzelno
14,0 km
WA-14
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w poprzek autostrady Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w poprzek autostrady
Strzelno
14,0 km
WA-14
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w poprzek autostrady
Strzelno
14,0 km
MA-15
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - Strzelno; widok w poprzek autostrady
Las na zachód od Godzieszowa
16,2 km
WD-17
widok w kierunku Jędrzychowic, na MA-16
Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic
Las na zachód od Godzieszowa
16,2 km
WD-17
widok w kierunku Bolesławca
Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca
Las na zachód od Godzieszowa
16,2 km
WD-17
widok w kierunku Bolesławca
Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca
Las na zachód od Godzieszowa
16,2 km
WD-17
widok w poprzek autostrady
(na południe)
Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w poprzek autostrady (na południe) Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w poprzek autostrady (na południe) Budowa autostrady A4 - las na zachód od Godzieszowa; widok w poprzek autostrady (na południe)
Godzieszów
17,4 km
WD-18
widok w kierunku Jędrzychowic
Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w kierunku Jędrzychowic
Godzieszów
17,4 km
WD-18
widok w kierunku Bolesławca
Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w kierunku Bolesławca
Godzieszów
17,4 km
WD-18
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w poprzek autostrady
Godzieszów
17,4 km
WD-18
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w poprzek autostrady Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w poprzek autostrady Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w poprzek autostrady
Godzieszów
18,9 km
węzeł Godzieszów
widok z DW 296
Budowa autostrady A4 - Godzieszów; widok w poprzek autostrady
Okolice Godzieszowa
19,5 km
widok w kierunku Jędrzychowic
Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic
Okolice Godzieszowa
19,5 km
widok w kierunku Bolesławca
Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca
Okolice Godzieszowa
19,5 km
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w poprzek autostrady Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w poprzek autostrady Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w poprzek autostrady Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w poprzek autostrady
Okolice Godzieszowa
20,3 km
widok w kierunku Jędrzychowic
Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Jędrzychowic
Okolice Godzieszowa
20,3 km
widok w kierunku Bolesławca
Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - okolice Godzieszowa; widok w kierunku Bolesławca
Stacja PKP Gierałtów Wykroty
20,7 km
WA-20
Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty
Stacja PKP Gierałtów Wykroty
20,7 km
WA-20
widok w kierunku Jędrzychowic
Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty; widok w kierunku Jędrzychowic
Stacja PKP Gierałtów Wykroty
20,7 km
WA-20
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty; widok w poprzek autostrady Budowa autostrady A4 - stacja PKP Gierałtów Wykroty; widok w poprzek autostrady
Wykroty
21,0 km
WA-21
widok w kierunku Jędrzychowic
Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Jędrzychowic
Wykroty
21,0 km
WA-21
widok w kierunku Bolesławca
Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w kierunku Bolesławca
Wykroty
21,0 km
WA-21
widok w poprzek autostrady
Budowa autostrady A4 - Wykroty; widok w poprzek autostrady
las na zachód od Czernej
25,6 km
WD-24
widok w kierunku Jędrzychowic
Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Jędrzychowic
las na zachód od Czernej
25,6 km
WD-24
widok w kierunku Bolesławca
Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - las na zachód od Czernej; widok w kierunku Bolesławca
Czerna
27,2 km
WA-26
widok w kierunku Jędrzychowic (1)
Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Jędrzychowic Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Jędrzychowic
Czerna
27,3 km
WA-27
widok w kierunku Bolesławca (2)
Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Bolesławca Budowa autostrady A4 - Czerna; widok w kierunku Bolesławca

<< powrót